Krilldan Lotinga, Lotindan Krillga o'tkazish dasturi.